privacy-verklaring

In deze privacy-verklaring lichten wij toe welke informatie wij van u gebruiken en verwerken. De verklaring heeft alleen betrekking op de website adelante-challenge.nl. Deze website wordt door SoHosted Webhosting gehost en Adelante on Wheels is verantwoordelijk voor het beheer van de persoonsgegevens.

Adelante on Wheels respecteert de privacy van alle gebruikers van haar internetsite adelante-challenge.nl. Adelante on Wheels draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij als gebruiker aan adelante-challenge.nl verstrekt, altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandeld wordt. Jouw persoonlijke gegevens worden nimmer aan derde partijen ter beschikking gesteld.

Opslaan persoonsgegevens
De volgende persoonsgegevens worden opgeslagen:
- gegevens ingevuld via het contact- en/of inschrijfformulier;
- jouw ip-adres naar aanleiding van je bezoek op de website adelante-challenge.nl;
- de door jou bezochte pagina’s op de website adelante-challenge.nl.

Gebruik van de gegevens
De op het contact- en/of aanmeldformulier ingevulde gegevens gebruiken wij uitsluitend voor het doel waar je expliciet om hebt gevraagd. Met behulp van jouw ip-adres gaan wij enkel na welke pagina’s je hebt bezocht, zodat wij je nog beter van dienst kunnen zijn.

Bijwerken privacy-verklaring
Deze privacy-verklaring kan tussentijds aangepast worden. Als er wijzigingen worden aangebracht in deze verklaring, kun je aan de datum onderaan het document zien wanneer dit voor het laatst gebeurd is. Wij behouden het recht om wijzigingen aan te brengen in onze privacy-verklaring. Wanneer je onze website adelante-challenge.nl bezoekt, ga je akkoord met de op dat moment geldende voorwaarden van deze  verklaring.

Je hebt het recht op inzage in de door jou aan adelante-challenge.nl verstrekte gegevens. Indien je vragen hebt over of de verwerking van jouw persoonsgegevens, je gegevens wilt inzien, wijzigen of verwijderen, dan kun je contact opnemen met adelante-challenge.nl.

mei 2013